[section label=”Media Left” bg=”578″ bg_size=”medium” bg_color=”rgba(193, 193, 193, 0)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0)” padding=”0px”]

[ux_slider freescroll=”true” hide_nav=”true” nav_size=”normal” bullet_style=”dashes-spaced” timer=”4000″]

[ux_banner label=”Banner01″ height=”40%” height__sm=”280px” bg=”555″ bg_size=”original” bg_pos=”62% 60%” class=”banner01″]

[text_box text_color=”dark” width=”43″ width__sm=”90″ padding=”30px 30px 30px 30px” animate=”flipInY” position_x=”5″ position_y=”5″ position_y__sm=”95″ text_align=”left” bg=”rgba(255, 255, 255, 0.44)” radius=”15″ depth=”2″ depth_hover=”2″ class=”textbox-slider1″]

Huấn luyện

[button text=”Xem chi tiết” style=”gradient” link=”http://huanluyenantoanvesinhlaodong.com/category/huan-luyen-an-toan/” rel=”NOFOLLOW”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner label=”banner02″ height=”40%” height__sm=”280px” bg=”557″ bg_size=”original” bg_pos=”62% 68%” class=”banner02″]

[text_box text_color=”dark” width=”57″ width__sm=”90″ padding=”30px 30px 30px 30px” animate=”flipInY” position_x=”5″ position_y=”5″ position_y__sm=”95″ text_align=”left” bg=”rgba(255, 255, 255, 0.44)” radius=”15″ depth=”2″ depth_hover=”2″]

TƯ VẤN HỒ SƠ

[button text=”Xem ngay” radius=”40″ depth=”2″ depth_hover=”3″ icon=”icon-angle-right” link=”http://huanluyenantoanvesinhlaodong.com/category/tu-van-ho-so/” rel=”NOFOLLOW”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner label=”banner02″ height=”40%” height__sm=”280px” bg=”558″ bg_size=”original” bg_pos=”62% 68%” class=”banner02″]

[text_box text_color=”dark” width=”35″ width__sm=”90″ margin=”0px 0px 0px 2px” padding=”0px 0px 0px 39px” animate=”flipInY” position_x=”5″ position_y=”50″ position_y__sm=”95″ text_align=”left” bg=”rgba(255, 255, 255, 0.44)” radius=”15″ depth=”2″ depth_hover=”2″]

DỊCH VỤ

  • ĐÁNH GIÁ RỦI RO & KIỂM SOÁT YẾU TỐ NGUY HIỂM
  • QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
  • TƯ VẤN HỒ SƠ AN TOÀN
  • KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ

THƯƠNG MẠI

  • CUNG CẤP BẢO HỘ LAO ĐỘNG
  • THIẾT BỊ – TÍN HIỆU KHẨN CẤP
  • THIẾT BỊ QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

[button text=”Xem ngay” radius=”40″ depth=”2″ depth_hover=”3″ icon=”icon-angle-right”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[row]

[col span__sm=”12″ divider=”0″]

[ux_banner_grid height=”450″ height__sm=”500″]

[col_grid span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”500px” bg=”545″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.5)” hover=”zoom-fade”]

[text_box hover=”bounce” width=”93″ width__sm=”60″ scale=”171″ scale__sm=”68″ position_x=”5″ position_y=”50″ text_align=”left”]

HUẤN LUYỆN

  • AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
  • AN TOÀN HÓA CHẤT
  • SƠ CỨU THƯƠNG

Giới thiệu các chương trình trong đào tạo & huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cũng như an toàn hóa chất và sơ cứu thương

[button text=”Tìm hiểu”]

[button text=”Liên hệ” color=”white” style=”outline”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ span__sm=”6″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”548″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.5)” hover=”zoom-fade”]

[text_box width=”71″ position_x=”50″ position_y=”50″]

ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN

HUẤN LUYỆN AN TOÀN

[button text=”TÌM HIỂU” color=”white” style=”outline” size=”xlarge”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ span__sm=”6″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”549″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.5)” hover=”zoom-fade”]

[text_box width=”87″ position_x=”50″ position_y=”65″]

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA

[button text=”TÌM HIỂU” color=”white” style=”outline” size=”xlarge”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ span__sm=”6″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”550″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.5)” hover=”zoom-fade”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

ĐÀO TẠO NGHỀ

[button text=”TÌM HIẺU” color=”white” style=”outline” size=”xlarge”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ span__sm=”6″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”551″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.5)” hover=”zoom-fade”]

[text_box width=”75″ position_x=”50″ position_y=”50″]

ĐÀO TẠO TIÊU CHUẨN

[button text=”TÌM HIỂU” color=”white” style=”outline” size=”xlarge”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]

[/ux_banner_grid]

[/col]

[/row]
[gap]

[row]

[col span=”8″ span__sm=”12″]

[ux_banner_grid height=”365″]

[col_grid span=”6″]

[ux_banner height=”500px” bg=”563″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.3)” hover=”zoom-fade”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT

[button text=”Click me” color=”white” style=”outline”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”6″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”561″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.3)” hover=”zoom-fade”]

[text_box width=”89″ position_x=”50″ position_y=”50″]

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

[button text=”Click me” color=”white” style=”outline”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”564″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.3)” hover=”zoom-fade”]

[text_box width=”100″ position_x=”50″ position_y=”50″]

TƯ VẤN HỒ SƠ AN TOÀN SỨC KHỎE

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”565″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.3)” hover=”zoom-fade”]

[text_box width=”79″ position_x=”50″ position_y=”50″]

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]

[/ux_banner_grid]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[button text=”LIÊN HẸ VỚI CHÚNG TÔI” style=”underline” depth=”1″ depth_hover=”2″ expand=”true”]

[contact-form-7 404 "Not Found"]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″ align=”center”]

[featured_box img=”645″ pos=”center” icon_color=”rgb(61, 183, 206)”]

Kiểm Định Kỹ Thuật

Đơn vị kiểm định uy tín hàng đầu cả nước về kiểm định.

[/featured_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ align=”center”]

[featured_box img=”644″ pos=”center” icon_color=”rgb(61, 183, 206)”]

Quan Trắc Môi Trường

Lập báo cáo quan trắc môi trường, tư vấn phân tích và xử lý môi trường.

[/featured_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ align=”center”]

[featured_box img=”643″ pos=”center” icon_color=”rgb(61, 183, 206)”]

Tư Vấn Hồ Sơ ATSK

Hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến hồ sơ an toàn sức khỏe

[/featured_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ align=”center”]

[featured_box img=”642″ pos=”center” icon_color=”rgb(61, 183, 206)”]

Hỗ Trợ Doanh Nghiệp

Các vấn đề , thắc mắc mà công ty doanh nghiệp thường xuyên mắc phải

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[row width=”full-width”]

[col span__sm=”12″]

[ux_banner height=”360px” height__sm=”260px” bg=”793″ bg_overlay=”rgba(54, 61, 78, 0.68)” bg_pos=”41% 70%”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

Minh Thư

Minh thư luôn đi đầu trong quá trình xây dựng & phát triển thương hiệu trên nền tảng định hướng tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001:2018 – Hệ thống quản lý sức khỏe & an toàn nổi tiếng trên toàn thế giới, bằng cách cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp có tính chất hệ thống nhằm hỗ trợ cho Doanh nghiệp phát triển bền vững và mạnh mẽ về các nguồn lực trong quá trình sản xuất kinh doanh.

[divider]

[search]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[section]

[row style=”large” col_style=”divided” h_align=”center”]

[col span__sm=”12″]

[ux_banner_grid]

[col_grid span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”500px” bg=”791″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.58)” link=”#”]

[text_box width=”85″ width__sm=”100″ scale=”187″ position_x=”50″ position_y=”50″]

XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”6″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”780″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.58)” link=”#”]

[text_box width=”58″ width__sm=”100″ position_x=”50″ position_y=”50″]

TRANG THIẾT BỊ PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”6″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”792″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.58)” hover=”glow” hover_alt=”overlay-add” link=”#”]

[text_box width=”69″ width__sm=”100″ position_x=”50″ position_y=”50″]

THIẾT BỊ AN TOÀN THÔNG MINH

CHO DOANH NGHIỆP VÀ GIA ĐÌNH

 

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ span__sm=”6″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”779″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.58)” hover=”glow” hover_alt=”overlay-add” link=”#”]

[text_box width=”58″ width__sm=”100″ position_x=”50″ position_y=”50″]

TRANG THIẾT BỊ

PCCC & CHCN

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ span__sm=”6″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”727″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.58)” hover=”glow” hover_alt=”overlay-add” link=”#”]

[text_box width=”70″ width__sm=”97″ position_x=”50″ position_y=”50″]

TÍN HIỆU & THIẾT BI

CẢNH BÁO AN TOÀN

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]

[/ux_banner_grid]

[/col]
[col span__sm=”12″]

[title style=”center” text=”Bài Mới” tag_name=”h1″ icon=”icon-angle-down” margin_top=”18px” size=”159″]

[blog_posts style=”overlay” show_date=”text” excerpt=”false” comments=”false” image_height=”293px” image_hover=”zoom” text_align=”left”]

[/col]

[/row]
[gap height=”45px”]

[/section]