Tháng Tám 15 2019 0Comment

Vì Sao Doanh Nghiệp Nên Xây Dựng Văn Hóa An Toàn ?

VÌ SAO DOANH NGHIỆP NÊN XÂY DỰNG VĂN HÓA AN TOÀN ???

 

Trong giai đoạn phát triển công nghiệp mạnh mẽ như hiện nay, có nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các Doanh nghiệp sản xuất phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt hoặc mất đi các nhân lực chủ chốt, vậy nguồn nguyên nhân do đâu?

 

Theo kết quả khảo sát tại nhiều các doanh nghiệp trên thế giới, người lao động rời bỏ Doanh nghiệp bởi một số lý do chính sau đây:

  1. Thu nhập thấp (60%)
  2. Công việc không đúng chuyên môn (40%)
  3. Tự kinh doanh riêng (20%)
  4. Không hài lòng với văn hóa công ty (80%)

Do đó có thể thấy, Người lao động trong giai đoạn hiện nay đã bắt đầu nhận thức tốt về quyền lợi nghĩa vụ của bản thân, đã phần nào nhìn thấy phần trách nhiệm xã hội mà Doanh nghiệp sử dụng họ phải đáp ứng. Việc rời bỏ Nhà máy, Công ty là điều trước sau nếu các Doanh nghiệp không chủ động phát triển văn hóa tự có (tính kế thừa) hoặc văn hóa tích lũy (sự vận động) để giữ chân người lao động. Khi người lao động nhìn thấy một Doanh nghiệp khác có vị trí công việc tương đồng, khi mà họ đã tích lũy đủ về tài chính cơ  bản họ sẽ tìm đến để đầu quân làm việc ở DN có văn hóa cao hơn, do ở đó họ có niềm tin vào tương lai và động lực để cống hiến (theo thuyết nhu cầu Maslow);

Văn hóa an toàn dựa trên các nền tảng sau:

  • Sự cam kết của lãnh đạo
  • Phân định trách nhiệm
  • Sự tham gia của nhân viên
  • Giao tiếp & tin cậy
  • Báo cáo và học hỏi
  • Tinh thần tập thể

Văn hóa an toàn là một trong những thủ tục số 2 mà các Doanh nghiệp hướng đến, sự chuyên nghiệp hóa không phải ở tài chính hay sự phát triển mô hình rộng mà doanh nghiệp có. Sự chuyên nghiệp ở đây là xây dựng tư duy an toàn – nền tảng của nhân viên, việc xây dựng và phát triển là cả một quá trình, sự phát triển của văn hóa an toàn là một trong số các tư duy văn hóa đóng vai trò chiến lược  của Doanh nghiệp trong thời đại mới.

Với Phương châm: Đồng Hành Cùng Doanh Nghiệp, Công ty Minh Thư luôn nỗ lực đồng hành cùng Doanh nghiệp hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trên các nền tảng văn hóa, trong đó Văn hóa An toàn là chiến lược lâu dài.

Author: Mr. Dinh An

admin

Write a Reply or Comment