Tháng Tám 15 2019 0Comment

Hồ Sơ Môi Trường Của Doanh Nghiệp ( Cơ Bản )

HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP (CƠ BẢN)

Công ty TNHH Công nghệ và kỹ  thuật Minh Thư (Viết tắt: Công ty Minh Thư) chia sẻ với các anh chị là người quản lý doanh nghiệp hoặc cán bộ quản lý môi trường doanh nghiệp biết được các thủ tục cần thiết của 01 doanh nghiệp về lĩnh vực môi trường, việc kiểm soát tốt và đầy đủ giúp Doanh nghiệp không mắc phải các tranh chấp pháp lý về môi trường để ổn định sản xuất kinh doanh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững; hỗ trợ, đồng hành cùng Doanh nghiệp là điều mà Công ty Minh Thư hướng tới.

Một số hồ sơ cơ bản:

 1. Cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ chưa đi vào hoạt động
 2. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường kèm quyết định phê duyệt
 3. Kế hoạch bảo vệ môi trường (cam kết bảo vệ môi trường) & quyết định phê duyệt
 4. Hồ sơ thi công, hoàn công, thanh quyết toán công trình bảo vệ môi trường
 5. Chứng từ, hóa đơn, phí dành cho công tác bảo vệ môi trường tiền dự án.
 6. Công văn, quyết định, kiến nghị, đề nghị … liên quan đến môi trường dự án
 7. Cơ sở sản xuất kinh doanh chuẩn bị & đã đi vào hoạt động, vận hành dự án
 8. Đề án bảo vệ môi trường chi tiết
 9. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản
 10. Báo cáo giám sát môi trường định kỳ/Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ
 11. Sổ chủ nguồn thải
 12. Hợp đồng chuyển giao chất thải (công nghiệp, thông thường, nguy hại)
 13. Liên chứng từ chuyển giao chất thải (lưu ý chất thải nguy hại)
 14. Hồ sơ thiết kế kho chất thải nguy hại, kho hóa chất độc hại
 15. Hồ sơ cây xanh
 16. Hồ sơ ký quỹ bảo vệ môi trường (nếu có)
 17. Giấy phép khai thác nước (nước ngầm, nước mặt, …)
 18. Giấy phép xả thải nước
 19. Báo cáo vận hành thử nghiệm thiết bị, hệ thống bảo vệ môi trường
 20. Báo cáo xác nhận hoàn thành công trình biện pháp bảo vệ môi trường theo cam kết.
 21. Hồ sơ chứng nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.
 22. Hồ sơ vệ sinh công nghiệp
 23. Các hồ sơ chi tiết khác

Trên đây là một số các nội dung về hồ sơ môi trường mà Doanh nghiệp cần phải có, để thực hiện kiểm soát tốt theo hệ thống giúp phòng ngừa các rủi ro về môi trường, Tổ chức/cá nhân vui lòng liên hệ Cty Minh Thư để được hỗ trợ đầy đủ hơn.

Trân trọng cảm ơn !

admin

Write a Reply or Comment