Tháng Tám 15 2019 0Comment

Chương Trình Đào Tạo Nhận Thức

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHẬN THỨC

***

 • AN TOÀN HÓA CHẤT &
 • KIẾM SOÁT HIỆU QUẢ CÔN TRÙNG GÂY HẠI
 • TRONG NHÀ MÁY SẢN XUẤT

 

 1. Mục tiêu khóa học:

Thực hiện một cách an toàn và tron việc sử dụng hóa chất để kiểm soát có hiệu quả các yếu tố lây nhiễm từ côn trùng-động vật gây hại nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng trong Doanh nghiệp và các đáp ứng các yêu cầu từ khách hàng.

 1. Đối tượng tham dự
 2. Người đứng đầu cơ sở và quản lý các cấp liên quan đến chất lượng, sản xuất, kế hoạch, mua hàng.
 3. Quản đốc, Quản lý sản xuất, cán bộ kỹ thuật, QA/QC
 4. Nhân viên giám sát sản xuất, người phụ trách kiểm soát côn trùng-động vật gây hại, thành viên ban kiểm soát côn trùng gây hại.
 5. Thời gian đào tạo
 6. Nội dung chính
  1. An toàn sử dụng, bảo quản, vận chuyển hóa chất
  2. Nhận diện côn trùng – động vật gây hại
  3. Phương pháp kiểm soát – diệt côn trùng thông dụng
  4. Quy trình kiểm soát côn trùng & thực hành thực tế.
  5. Thảo luận – trao đổi, chia sẻ về tình hình kiểm soát của DN
  6. Kiểm tra – đánh giá kết quả.
 7. Giảng viên

Các giảng viên giàu chuyên môn, kinh nghiệm thực tế lâu năm làm công tác quản lý chất lượng, an toàn hóa chất, sơ cấp cứu và kiểm soát dịch hại.

 1. Chứng nhận & khả năng áp dụng:

Sau khóa học, các học viên được kiểm tra, đánh giá và cấp chứng nhận; Người được đào tạo sẽ có kiến thức để tham mưu hỗ trợ cho Quản lý, lãnh đạo để kiểm soát tốt côn trùng – động  vật gây hại, đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm hoạt động ổn định đáp ứng tốt yêu cầu từ phía khách hàng, tạo điều kiện cho Doanh nghiệp xuất khẩu, cung ứng hàng hóa ra thị trường thuận lợi./.

 

 

 

Thời gian Nội dung:

 

7:30 – 8:00   Đón tiếp học viên, phát tài liệu

8:00 – 8:10   Khai mạc, giới thiệu giảng viên, học viên

8:10 – 8:30   Bài 0: Giới thiệu khóa tập huấn

8: 30 – 9: 30 Bài 1: An toàn trong sử dụng hóa chất

Bài 2: MSDS là gì?

9:30 – 9: 45 Giải lao

9:45 – 10:45 Bài 3: Nhận diện côn trùng – dịch hại

Bài4: Phương pháp kiểm soát côn trùng – dịch hại

10:45 – 11:30 Thảo luận và hỏi đáp

11:30 – 13:30 Nghỉ trưa

13:30 – 15:30  Bài 5: Đánh giá chương trình kiểm soát động  vật gây hại

Bài 6: Các sai lỗi thường gặp

15:30 – 15: 45 Giải lao

15:45 -16:50   Bài 6: Các sai lỗi thường gặp (tiếp theo)

Bài 7: Thảo luận

16:50-17:00    Kiểm tra kết thúc

admin

Write a Reply or Comment